Virtual Reality gaat impact maken, de vraag is alleen wanneer gaat vr een onuitwisbare impact maken. Om deze vraag te beantwoorden zijn we gaan onderzoeken wat de voorwaarden van succes zijn. Hieronder de drie kern voorwaarden, die nodig zijn om virtual reality in elk huishouden te krijgen.

Drie kritische momenten voor de doorbraak

VR is inmiddels bij de meeste mensen wel bekend als techniek en een klein percentage maakt er nu al actief gebruik van. Maar hoe krijgen we ook de rest de virtuele wereld in.

  1. Beschikbaarheid en ownership
    Op dit moment zijn er naar schatting 1 miloen Nederlanders die een vorm van vr-bril bezitten. Dat kan van een Cardboard tot volwaardige Oculus Rift zijn. Maar dat is bij lange na nog niet genoeg om zo populair te zijn als een smartphone. Het erop dat fabrikanten even pas op de plaats hebben gemaakt en een nieuwe doorbraak proberen te foceren, met nieuwere brillen, technieken en apps.
  2. Toepasbaarheid voor bedrijven
    Zoals nu elk bedrijf een website en wellicht ook een app heeft en in veel van de gevallen zelf kan maken. Zo werkt dat bij VR en AR nog niet. Deze technieken vergen meer creativiteit, inventiviteit en ontwikkelkracht. Het is ook daarom, dat het maar langzaam op gang komt. Echter zoals technieken en mogelijkheden steeds groeien. Zal het ook makkelijker worden voor bedrijven om AR en VR apps te bouwen en onderhouden.
  3. Relevantie & bekenheid hiervan
    Een consument moet getriggerd worden AR en VR te ontdekken. Daarom moeten bedrijven hen een reden geven om hun dienstverlening, toepassingen of entertainment in AR en VR met een ongekend leukere, mooiere en betere ervaring te bekijken. Er moeten weer een aantal hypes gaan ontstaan.

Onze inschatting is dat AR en VR in de komende jaren een flinke vlucht gaan nemen, technieken worden sneller, mooier en beter. Daarnaast zien gelukkig nog veel mensen enorm veel toepassingen voor deze technieken. Het gaat zeker wel goed komen, we staan aan de vooravond van de doorbraak.